1968/PRL/TEATR (Warszawa)

Duchy teatru (Kraków)

Dynamika metamorfozy. Finał (Wrocław)

Imponderabilia Teatralne II. Popkultura ma tradycję? (Kraków)

Kabaret - poważna sprawa? II (Katowice)

Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa (Wrocław)

Młodopolski witalizm– modernistyczne witalizmy (Kraków)

Muzeum bez granic (Kraków)

Opera w kulturze (Kraków)

Post-technologiczne doświadczenia. Sztuka-Nauka-Kultora (Poznań)

Raumdimensionen in der zeitgenössischen Dramatik (Kraków)

Reform and Transition in Medieval and Early Modern Performative Culture (Warszawa)

Rozpoznane. Przedstawione. Nazwane. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej (Warszawa)

Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie (Warszawa)

Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem (Wrocław)

Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej (Kraków)

Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej (Katowice)

Teatr jako miejsce spotkania: polsko-niemiecki transfer kulturowy (Warszawa)

Teatr wśród mediów (Toruń)

Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II (Wrocław)

W stronę kulturowej antropologii teatru i filmu. Artyści sceny i ekranu lat 30. XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej – syntezy, kontynuacje, rewizje, interpretacje (Warszawa)

Wanda Siemaszkowa i jej teatr (Rzeszów)